Altes Fernrohr mit Stativ

Frankreich, 19. Jahrhundert

1'200.--